当前位置: 首页 > 科学研究 > 研究论文
研究论文
Chen, Qi; He, Bowen; Lin, Ta-Hui; Jiao, Nianzhi; Zheng, Qiang
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 1466-5026, 2023
Li, Hongfei; Chen, Jianwei; Yu, Liying; Fan, Guangyi; Li, Tangcheng; Li, Ling; Yuan, Huatao; Wang, Jingtian; Wang, Cong; Li, Denghui; Lin, Senjie
MICROBIOLOGY SPECTRUM, 2165-0497, 2024-02-06
Wang, Feifei; Zhang, Ning; Yang, Shengchang; Li, Yasong; Yang, Lei; Cao, Wenzhi
CATENA, 0341-8162, 2024-02
Chen, Bin; Tan, Ehui; Zou, Wenbin; Han, Li-Li; Tian, Li; Kao, Shuh-Ji
Water Research, 0043-1354, 2024-02-01
Yuan, Wang; Song, Shuai; Lu, Yonglong; Shi, Yajuan; Yang, Shengjie; Wu, Qiang; Wu, Yanqi; Jia, Dai; Sun, Jun
Science of the Total Environment, 0048-9697, 2024-02-20
Zeng, Mei-huang; Yao, Qiu-hong; Chen, Lin-Min; Zhang, Chen; Jin, Jing-wen; Ye, Ting-Xiu; Chen, Xiao-mei; Guo, Zhi-Yong; Chen, Xi
ANALYTICA CHIMICA ACTA, 0003-2670, 2024-02-01
Li, Canru; Liu, Xiangdong; Li, Yan; Jiang, Yuan; Guo, Xianghui; Hutchins, David A.; Ma, Jian; Lin, Xin; Dai, Minhan
Science of the Total Environment, 0048-9697, 2024-02-20
Qian, Yingying; Liang, Meiru; Zhao, Zixing; Zhang, Zihang; Cai, Minggang; Li, Yan
Marine Environmental Research, 0141-1136, 2024-02
Ge, Jingke; Jin, Peng; Xie, Shuyu; Beardall, John; Feng, Yuan; Guo, Can; Ma, Zengling; Gao, Guang
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 0269-7491, 2024-02-01
Li, Fating; Li, Linlin; Yu, Fengling; Huang, Kangyou; Switzer, Adam D.
Marine and Petroleum Geology, 0264-8172, 2024-02
首页上页12345...167下页尾页 /167页 跳转