当前位置: 首页 > 科学研究 > 研究论文
研究论文
Lei, Yu; Yin, Zhicong; Lu, Xi; Zhang, Qiang; Gong, Jicheng; Cai, Bofeng; Cai, Cilan; Chai, Qimin; Chen, Huopo; Chen, Renjie; Chen, Shi; Chen, Wenhui; Cheng, Jing; Chi, Xiyuan; Dai, Hancheng; Feng, Xiangzhao; Geng, Guannan; Hu, Jianlin; Hu, Shan; Huang, Cunrui; Li, Tiantian; Li, Wei; Li, Xiaomei; Liu, Jun; Liu, Xin; Liu, Zhu; Ma, Jinghui; Qin, Yue; Tong, Dan; Wang, Xuhui; Wang, Xuying; Wu, Rui; Xiao, Qingyang; Xie, Yang; Xu, Xiaolong; Xue, Tao; Yu, Haipeng; Zhang, Da; Zhang, Ning; Zhang, Shaohui;
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ECOTECHNOLOGY, 2666-4984, 2024-05
Kim, Min-Sub; Lee, Young Hwan; Lee, Yoseop; Jeong, Haksoo; Wang, Minghua; Wang, Da-Zhi; Lee, Jae-Seong
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 0304-3894, 2024-03-05
Su, Yue; Yu, Shuang-En; Sun, Yong-Xu; Zhang, Liang; Tan, Yue; Zhang, Yu-Yang; Wang, Shuo; Zhou, Yan-Gen; Hu, Li-Sha; Dong, Yun-Wei
AQUACULTURE, 0044-8486, 2024-03-15
Chen, Jichen; Rashid, Azhar; Wang, Shuqi; Liu, Xiaojuan; Gao, Guang
Carbohydrate Polymers, 0144-8617, 2024-03-01
Yuan, Bo; Lin, Lujian; Hong, Hualong; Li, Hanyi; Liu, Shanle; Tang, Shuai; Lu, Haoliang; Liu, Jingchun; Yan, Chongling
Journal of Hazardous Materials, 0304-3894, 2024-03-05
Wang, Xuan; Lu, Yonglong; Chen, Chunci; Yi, Xiaojie; Cui, Haotian
Journal of Environmental Sciences (China), 1001-0742, 2024-03
Chen, Qi; He, Bowen; Lin, Ta-Hui; Jiao, Nianzhi; Zheng, Qiang
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 1466-5026, 2023
Li, Hongfei; Chen, Jianwei; Yu, Liying; Fan, Guangyi; Li, Tangcheng; Li, Ling; Yuan, Huatao; Wang, Jingtian; Wang, Cong; Li, Denghui; Lin, Senjie
MICROBIOLOGY SPECTRUM, 2165-0497, 2024-02-06
Wang, Feifei; Zhang, Ning; Yang, Shengchang; Li, Yasong; Yang, Lei; Cao, Wenzhi
CATENA, 0341-8162, 2024-02
Chen, Bin; Tan, Ehui; Zou, Wenbin; Han, Li-Li; Tian, Li; Kao, Shuh-Ji
Water Research, 0043-1354, 2024-02-01
首页上页12345...167下页尾页 /167页 跳转